Børneudvalget

Børneudvalget har 7 medlemmer, og udvalget varetager opgaver for hele børneområdet i kommunen, og kerneopgaverne omfatter: 

  • Dagtilbud, herunder Dagplejen
  • Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
  • Børn og unge med særlige behov, herunder PPR og de sociale tilbud

Man kan læse om det område udvalget dækker her

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.