Bygnings- og Arkitekturudvalget

Byg

Bygnings- og Arkitekturudvalget har 7 medlemmer, og jeg er næstformand i udvalget.

Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område, hvilket bl.a. vil sige:

  • Administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
  • Administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
  • Principielle spørgsmål vedrørende byggesagsområdet
  • Opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel
  • Opgaver vedrørende byfornyelse og fredning
  • Servitutter og deklarationer
  • Administration af lovgivningen af statslig og kommunal støtte til byggeri
  • Administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn
  • Borgerdialog i forbindelse med udvalgets sager.

En af de vigtigste emner i denne valgperiode har være opgaveudvalget “Det grønne Gentofte” som handler om hvordan vi sikre at det grønne vejbillede fastholdes, men så de der evt. ønsker mur eller fast hegn kan få dette … se mere her: Det Grønne Gentofte 

Det Grønne Gentofte berører også de træer langs veje som giver et område en særlig karakter, og derfor er udvalgte træer også i private have udpeget som bevaringsværdige.