Bygnings- og Arkitekturudvalget

Byg

Bygnings- og Arkitekturudvalget har 7 medlemmer, og jeg er næstformand i udvalget.

Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område, hvilket bl.a. vil sige:

  • Administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
  • Administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
  • Principielle spørgsmål vedrørende byggesagsområdet
  • Opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel
  • Opgaver vedrørende byfornyelse og fredning
  • Servitutter og deklarationer
  • Administration af lovgivningen af statslig og kommunal støtte til byggeri
  • Administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn
  • Borgerdialog i forbindelse med udvalgets sager.