Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

EBU

Der er syv medlemmer og EBU beskæftiger sig med følgende kerneområder:
• Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering
• Unges valg af uddannelse
• Forsørgelsesydelser
• Revalidering og rehabilitering
• Erhvervsfremme.
Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Opgaveudvalg

også kaldet §17 stk. 4 udvalg

i EBU har vi været med til 4 opgaveudvalg nemlig om:

  • Erhvervspolitik
  • Integration
  • Integration af unge

Der indgår normalt 5 politikere og 10 borgere