Socialudvalget

Socialudvalget har 7 medlemmer og varetager opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område.

Socialudvalget arbejder blandt andet med:

  • Forebyggelse, rehabilitering og pleje
  • Sundhed og forebyggelse for voksne
  • Handicap, psykisk syge og andre voksne med særlige behov
  • Hjælpemidler, voksne.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.