Andre opgave

En stor del af arbejdet i de faste udvalg er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling, et af disse handlede om hvad og hvordan vi skal bruge den gamle “Hellerup Skole”, og bygningen kaldes nu “Byens Hus og man kan læse mere her

I det seneste år har jeg været med i to opgaveudvalg:

Først og fremmest: “Fremtidens transport”, hvor jeg var næstformand og derudover “Det grønne Gentofte”