Andre opgave

Jeg har andre opgaver som varetages uden for byrådssalen, og den vigtigste er som næstformand i “Børn og Ungeudvalget” hvor sager om tvangsfjernelse bliver afgjort!