Andre opgave

En stor del af arbejdet i de faste udvalg er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling.

I det seneste år har jeg været med i to “Innovative transportformer”, hvor jeg har været næstformand og “Det grønne Gentofte” … begge er her i marts 2020 næsten færdige med arbejdet og forventes godkendt af kommunalbestyrelsen medio 2020.