Min politik

Gentofte - et godt sted at bo, leve og arbejde

Da jeg stillede op til KB i 2013 var det ikke for at rede kommunen eller med en specifik mærkesag, men for at være med til at forsætte den positive udvikling ved selv at tage ansvar og gøre en indsats.

Ved konstitueringen i dec. 2013 (gældende fra 1. januar 2014) blev jeg næstformand i det nystartede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, medlem af Teknik og Miljøudvalget og medlem af Socialudvalget. Jeg kom også i ”Børn og Unge” hvor sager om tvangsfjernelse afgøres, og fik derudover en række mindre bestyrelsesposter.

Som mange årigt konservativ partimedlem har det være spændende, nu at være med til at indstille og beslutte om de mange ting som nu engang vedrører Gentofte Kommune. Der er meget – rigtigt meget vi har ansvaret for, og her må jeg rose de ansatte i kommunen. Jeg kender mest til de områder jeg sidder med, men det er nogen meget kompetente og engagerede embedsmænd vi har.

I kan læse lidt om de forskelle områder jeg har dækket, og der vil være link når det er muligt.